Koně Podhradí


Areál se nachází v oblasti hostýnských vrchů mezi obcemi Brusné a Rusava na místě označovaném „Valcha“ a byl zrekonstruován pro chov koní v roce 2003 a od té doby se věnujeme agroturistice, hipoterapii a výuce jízdy na koni.

Výuka jízdy na koni je vedena pod odborným dohledem cvičitele jezdectví. Jezdí se v anglickém sedle a na madlech. K výuce máme k dispozici čtyři starší plnokrevné koně s klidným charakterem. Tito koně jsou vhodní jak pro děti, tak i pro dospělé. Pro těžší jezdce máme k dispozici křížence norika a belgika.

Pobyty dětí s výukou jízdy na koni se pořádají na jaře – jarní prázdniny, v létě - letní prázdniny a na podzim – podzimní prázdniny. Kapacita dětí je omezena z důvodu individuálního přístupu dětí k výuce jízdy na koni a ošetřování koní. Děti jsou pod dozorem čtyř vedoucích (včetně cvičitelky jezdectví) , kteří mají na starost jak výuku jízdy na koni, tak i doprovodný program pro děti.

K naší stáji dále patří dva dostihoví koně, kteří reprezentují naši stáj, jedno hříbátko a tři fenečky.

Co Vám můžeme konkrétně nabídnout?


  • výcvik koní a jezdců na venkovní jízdárně

  • výcvik a výchovu Vašeho koně

  • poradenskou činnost

  • externí trenérskou nebo cvičitelskou činnost

  • rekreační a kondiční ježdění

  • víkendové a prázdninové kurzy pro děti

  • boxové ustájení pro Vašeho koně

  • vyjížďky na koních do přírody (po předchozím výcviku, případně prověření schopností)


Designed by 90-60-90         ©  Koně-Podhradí.cz 2009 - 2011